طراحی و ساخت اتاق‌های ایزوله (فشار مثبت / فشار منقی)

مفهوم فشار مثبت

کنترل نفوذ آلودگی در مناطق حساس و فشار مثبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فشار مثبت در یک اتاق به این معنی است که هوای وارد شده از بیرون بیشتر از هوای خروجی باشد. و این خیلی مهم است که هوای وارد شده کاملا تصفیه شده باشد.

اتاق فشار منفی

معمولا در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی برای جلوگیری از انتقال آلودگی از یک اتاق به اتاقی دیگر فشار اتاق را منفی می‌کنند یعنی هوای آلوده را مدام بیرون می‌کنند. از آنجایی که هوا به طور طبیعی از ناحیه پرفشار به ناحیه کم فشار جریان دارد در بیمارستان‌ها این کار را با یک سیستم تهویه که فشار منفی ایجاد می‌کند انجام می‌دهند. از این روش برای جداسازی بیماران مسری مانند سل، سرخک، آبله و... استفاده می‌شود.

مکانیسم فشار منفی

در سیستم‌های فشار منفی هوای بیرون به داخل اتاق کشیده می‌شود. هوا مجاز به ورود از شکاف زیر در (حدود 0.05 اینچ) می‌باشد. به جز این شکاف ما بقی اتاق باید کاملا بسته بوده و هیچ هوایی از درز پنجره‌ها و قاب‌ها وارد نشود. وجود هر گونه نشت از این منابع می‌تواند  باعث از بین رفتن فشار منفی اتاق شود.

تعریف ایزولاسیون: اتخاذ خط مشی‌های عملی برای جلوگیری ازانتقال عفونت دربیمارستان، براساس راه‌های انتقال عفونت

هدف: پیشگیری از انتقال میکرو ارگانیسم‌ها از بیمارعفونی یا کلونیزه به سایربیماران، عیادت کنندگان و پرسنل پزشکی.

فرایند جداسازی بیماران گران و وقت گیراست لذا باید درمواقع ضروری انجام شود. ازطرف دیگر عدم جداسازی بیماری که به بیماری واگیردار مبتلا است می‌تواند منجر به مرگ و میر و ایجاد بیماری در دیگران شود و گاهی باعث همه‌گیری، طولانی شدن مدت اقامت دربیمارستان و افزایش هزینه‌ها گردد.

دسته‌بندی اتاق‌های ایزوله: Classification of isolation rooms

اتاق ایزوله با فشار استاندارد: Standard pressure room .اتاق‌های ایزوله فشار استاندارد جهت بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون تماسی یا قطره‌ای دارند کاربرد دارد یک اتاق استاندارد با شرایط تهویه نرمال، مناسب است

:اتاق‌های ایزوله با فشار منفی اتاق‌های فشار منفی برای بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون (هسته قطرات هوابرد) دارند کاربرد دارد. هدف ازجابه‌جایی بیماران به اتاق‌های فشار منفی کاهش انتقال بیماری‌هایی است که از طریق هوا منتقل می‌شود. .اتاق‌های ایزوله فشارمنفی ازطریق برقراری یک جریان هوا به سمت داخل اتاق باعث حفظ محیط اطراف از آلودگی‌ها و پاتوژن‌های آن می‌شود

اتاق‌های ایزوله با فشارمثبت هوا یکی از تسهیلات مراقبت‌های بهداشتی استفاده ازاتاق‌های با فشارمثبت هوا می‌باشد فشارهوایی که محدود می‌شود به ایزوله کردن بیمارانی که به طورشدیدی دارای نقص ایمنی می‌باشند مثل بیمارانی که عمل پیوند انجام داده‌اند و بیماران آنکولوژی.

اتاق‌های ایزوله فشار مثبت ازطریق حفظ وبرقراری یک جریان هوا به بیرون اتاق باعث محافظت بیماران از آلودگی‌ها و پاتوژن‌هایی که ممکن است به طرق مختلف وارد شوند می‌گردد. هدف کاهش ریسک انتقال عفونت به بیماران حساس (مستعد) از طریق هوا می‌باشد.