حضور آقای Claudio Perotti مدیرعامل شرکت cp ایتالیا

نصب کفپوش های اتاق عمل بیمارستان ولیعصر ناجا
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶
چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
دی ۵, ۱۳۹۶

حضور آقای Claudio Perotti مدیرعامل شرکت cp ایتالیا

حضور آقای Claudio Perotti مدیرعامل شرکت cp ایتالیا در دفتر شرکت آرتا‌اوج‌اندش‌نوین با توجه با برگزاری نمایشگاه IBEX تهران در تاریخ ۱تا۴ آذرماه ۱۳۹۶.