دست آورد‌ها

پروژه ها محل اطلاعات
شرکت داروسازی جابر ابن حیان تهران کلین روم (۱۱۰۰ مترمربع)
شرکت داروسازی روناک ساوه کلین روم (۲۵۰۰ مترمربع)
شرکت تولید دارو تهران کفپوش انباراصلی
شرکت داروسازی ابوریحان تهران کفپوش
شرکت داروسازی ابوریحان تهران کفپوش
شرکت شفا فارمد کرج تجهیزات استرلیزه کننده
 بیمارستان دولتی ۵۶۰ تخت خوابی افضلی پور کرمان تجهیزات C.S.R و ماشین‌های شست و شو
مرکز قلب تهران تهران تجهیزات کامل C.S.R و ماشین‌های استرلیزه بخار و گاز
بیمارستان خصوصی مهراد تهران اولین فروش و نصب کننده تجهیزات LED اتاق عمل در کشور
بیمارستان خصوصی دی تهران دومین فروش و نصب کننده تجهیزات LED اتاق عمل در کشور
بیمارستان چمران تهران روشنایی ال.ای.دی اتاق عمل و میزهای اتاق عمل برای دو عمل قلب باز
 بیمارستان خصوصی ۱۲۰ تخت خوابی پرستو تهران نوسازی بخش عمل با کف پوش و دیوار پوش
بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی نور افشار (هلال احمر) تهران

۲۰۰۰ متر مربع کف پوش و دیوار پوش بیمارستان

تجهیزات لندری

 بیمارستان دولتی ۹۶ تخت خوابی پاستور بم بم

روشنایی اتاق عمل، میزهای اتاق عمل، تخت‌های عمل جراحی، استرلیزه کننده‌های بخار، ماشین‌های شست و شوی از بین برنده آلودگی برای C.S.R

بیمارستان خصوصی مهر تهران

استرلیزه کننده‌های بهار، ماشین‌های شوست و شوی از بین برنده آلودگی برای C.S.R، کف پوش‌های‌OR

بیمارستان دولتی قلب و عروق شهید رجایی تهران

روشنایی اتاق عمل، استرلیزه کننده بخار، استرلیزه کننده ERO و تجهیزات لاندری

بیمارستان دولتی روزبه تهران تجهیزات لاندری
بیمارستان دولتی ۳۲۰ تخت خوابی رضوی مشهد

تجهیزات لاندری، تجهیرات آشپرخانه، کفپوش

مرکز خصوصی جراحی چشم نور تهران

کفپوش کامل بیمارستان

بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی خصوصی لاله تهران

تجهیزات کامل C.S.R، استرلیزه کننده‌های بخار و گاز، روشنایی اتاق عمل